Hương liệu an toàn cho da, sử dụng trong các sản phẩm như: lotion, body butter, cream…
Tỷ lệ sử dụng: 0.2 – 2%